Tilbake

PÅ lag med Elvia-fondet

Elvia sørger ikke bare for at du er PÅ i en elektrisk hverdag ved å levere strøm til Oslo, Innlandet og Viken. De er også på lag med innovasjon, miljø og morgendagens helter; barn og unge. Deres samfunnsrolle inkluderer bærekraftige og energieffektive løsninger, for en elektrisk fremtid. Med Elvia-fondet støtter de lag, foreninger, stiftelser og organisasjoner som har innovative prosjekter med fokus på barn, unge eller miljø.

PÅ lag med Elvia-fondet

Elvia-fondet er en ny, lys idé fra Elvia, og er dermed fremdeles ganske ukjent for mange. Derfor ønsket Elvia hjelp til å nå ut til flere med det glade budskap, og få inn søknader fra spennende prosjekter. Fondet har søknadsopptak to ganger i året, hvor første frist var 1. november. Spire fikk det spennende oppdraget med å motivere til å sende inn gode søknader, og dette løste vi med konsept, budskap, produksjon, medieplassering, A/B-testing, optimalisering og rapportering.

Målrettet kampanje i sosiale medier

For Elvia utarbeidet vi en helhetlig digital kampanje for sosiale medier, med kanalvalg tilpasset målgruppene. Her fikk vi jobbe med en gjennomtenkt kampanje fra idé, via konsept og til utførelse. Ønsket var å treffe både voksne pådrivere og unge prosjektdeltakere, og kampanjen gikk ut i utvalgte plasseringer på Facebook, Instagram og Snapchat. Visuelt virkemiddel ble video, også disse tilpasset målgruppene.

Vi fikk teste ulike varianter og sammensetninger av video og tekstbudskap, og mulighet til å se effekten av endringene. Med løpende optimalisering og justering i dialog med Elvia, fikk kampanjen en god utvikling hvor stadig flere søknader kom inn. Målgruppetilpassede budskap og kanalvalg la et godt grunnlag for å nå de ønskede målgruppene. 

Resultatet ble en god bunke med søknader og økt kjennskap til Elvia-fondet. Elvia fikk inn i overkant av 80 søknader, og både kunden og vi er godt fornøyd det endelige resultatet.

Vi takker Elvia for tilliten til et givende oppdrag!

Les mer om Elvia-fondet her, og få med deg neste søknadsfrist:
https://www.elvia.no/hva-er-elvia/var-samfunnsrolle/elvia-fondet/

 

Uttalelse fra kunden 

«Elvia-fondet var helt nytt, og skulle lanseres høsten 2021. Vi kontaktet Spire kommunikasjon for å få hjelp til å nå ut med budskap og øke kjennskapen til Elvia-fondet. I tillegg var det viktig å gjøre dette kjent i de riktige målgruppene, for å få inn flest mulig relevante søknader. Resultatet ble bra og vi er godt fornøyd med de resultatene vi, sammen med Spire, oppnådde på kort tid.»

- Vibeke Hoelseth, sponsor- og merkevareansvarlig i Eidsiva Energi AS

 

Relevante artikler

  • Markedsføring
  • Teknologi

De siste trendene og funksjonene i Instagram

Instagram er en kanal i vekst, men konkurrerer spesielt med det nyere sosiale nettverket TikTok. TikTok er på full fart inn som en av de mest populære og mest nedlastede appene de siste 18 månedene.

Tilbake til toppen